Tag: Estetika Islam

Tradisi Seni Islam

Horror Vacui dalam Tradisi Seni Islam

Horror vacui adalah sebuah persepsi penyangkalan (atau ketakutan) akan ruang kosong. Asal mulanya dapat dilacak pada pandangan Aristoteles yang habis-habisan

Qawwali: Tradisi Musik Spiritual Islam

Pertemuan antara agama dan seni kerap menghadirkan bentuk estetika transenden yang terwujud dari dorongan rasa cinta kepada Sang Ilahi. Karya