Tag:Talking Heads

The Renaissance Man (and His Psycho Killer Band)

Ketika Ramones tengah berada di puncak kejayaannya, sebuah band ganjil dipasang sebagai aksi pembuka pertunjukan CBGB mereka pada pertengahan 1975. Talking Heads, nama band...

Artikel Terbaru

Yang Menari di Antara Irama Sirkadian

“Apa makna perjalanan bagi manusia? Kucing siam tidur di bawah purnama.” —Gurindam 12, Ahmad Yulden Erwin  “Kau lihat, anakku, ke arah tiang...

“God-intoxicated Man”

God-intoxicated Man atau manusia yang mabuk akan Tuhan, adalah sebutan bagi seorang filsuf kenamaan Belanda yang hidup pada abad 17:...

Mumia Abu-Jamal: Api dari Lokap

Sekalipun mulut disumpal, tangan diborgol, membaca dilarang, makanan diracuni, hingga tidur pun kerap dirongrong sipir, tak menjadi kendala bagi...

Must read

Perjalanan Menuju Bulan

Georges Méliès – yang memiliki nama lengkap Maries Georges...

Menara Babel dan Shams Tabrizi Abad 21

“Apa yang kamu baca?” Shams Tabrizi berkata pada Rumi...